Make Design Group en design- och produktutvecklingsbyrå

Vi har funnits på samma adress i Göteborgs ”Fish packing district” i Majorna sedan 2001. Vi består av tre design- och produktutvecklingsföretag som på olika sätt samverkar med varandra och delar erfarenheter och nätverk. Vi har en gemensam yrkeserfarenhet på nästan 100 år! Vi arbetar med produkter och tjänster för i huvudsak skola, omsorg och offentliga miljöer.

Eva Eriksson Design

Eva Eriksson Design arbetar med design och bilder för lek, lärande och offentlig miljö.

 

Kontakt:

Eva Eriksson Design AB

Telefon: 031 24 52 76 eller 0707 44 38 88

e-mail: eva.e@evaerikssondesign.se

I.Now Solution

I.Now Solution arbetar med produktutveckling och projektledning inom skolmöbelområdet.

 

Kontakt:

I.Now Solution

Telefon: 0705 20 29 90

e-mail: hakan@inowsolution.se

Megaform Industridesign

Megaform Industridesign arbetar med design av produkter för skola, vård och omsorg.

 

Kontakt:

Megaform Industridesign

Telefon: 0733 60 46 06

e-mail: ahlbertz@swipnet.se